Bölüm Staj Yönergeleri

  Staj Hakkında

 • STAJIN ÖNEMİ: 
  Staj uygulaması ile öğrencilerin, Mühendislik ile ilgili iş alanlarını tanımaları, farklı mühendislik uygulamalarını  görmeleri ve öğrenmeleri, üniversitede edindikleri teorik bilgilerin pekiştirilerek uygulama alanında deneyim kazanmalarına yardımcı olması açısından önemlidir.
   
  NEDEN STAJ YAPILMALIDIR:
  • *Öğrencilerin eğitiminde kazandığı teorik bilgi ve becerilerin pekişmesi, 
  • *Farklı mühendislik uygulamalarını görerek ve öğrenerek deneyim kazanmaları 
  • *Yapacakları mesleklerine ait çalışma ve ortam koşullarını mezun olmadan önce görmeleri mesleki hayatlarına daha kolay uyum sağlamaları için staj yapmaları gerekmektedir.
  ÖĞRENCİLERİN HAYATINI NASIL ETKİLER:
  • *Stajı esnasında gösterdiği performans ve örnek çalışma ile stajını yaptığı şirketlerde mezun olduktan sonra iş imkânı bularak iş hayatına daha çabuk başlayabilme imkanını bulabilirler.
  • *Verimli staj yaparak kazandıkları bilgi ve tecrübe ile daha kısa zamanda mesleklerinde başarı ve kariyer elde edebilirler.
   MMF STAJ KOMİSYONU